Velkommen til Risberget i Finnskogen

 Risberget kulturhistoriske forening

15. august 2021 , Årsmøte i Risberget kulturhistoriske forening,

Tilstede: Stein Tore Ekeberg, Anne Beate Frigård, Jan Olav Svartvadet, Anne Grethe Risberg Vigeland, Nils Hoffmann, Bjørg Risberg og Liv Burud. Ove Silkoset og Gunn Marit Lindmoen meldt forfall.

 1.Anne Grethe ønsket velkommen. Og minnet om kontingenten.

Anne Grethe valgt til ordstyrer.

Liv Burud valgt til referent.

 2.Anne Grethe leste opp styrets årsberetning. Bemerket at Tomas Meidell Kvam som fikk minnemedalje og takk for innsatsen under 2. verdenskrig sammen med Aage Silkoset. Årsberetningen ble godkjent.

 3.Regnskap gjennomgått av Anne Grethe og godkjent uten merknader.

 4.Medlemmer. Vi har fått inn kontingent fra 35 medlemmer i 2020. Kommentar på at medlemskap gjelder til det blir sagt opp skriftlig. Ved betaling med VIPPS, husk å notere navn og hva det gjelder (medlemskap eller kjøp av type varer).

 5.Kontingenten ble vedtatt å fortsatt være kr. 100,-.

 6.Kulturdager. Disse blir annonsert på hjemmesiden og facebooksiden, i aviser og nærradioen. Vi regner 90 – 100 gjester på kulturdagen. Vi håper at medlemmene kan bistå med gevinster til utlodningen. Forslag til temaer som kan være aktuelt på kulturdager framover: fløting, offentlig åpning av natursti i Risberget, 1000-års markering for Våler og 10-års markering for vår forening neste år.

 7.Minneparken. Ros til Trond Burud for oppslag og merking av Risbergets første bosettingsplass.

 8.Hjemmesiden. Det er planer om tekst og bilder på den første bosettingen. Årets kulturdag, tidspunkt og innhold.

 9.Foreningens planer framover: Steinmyrdamkoia, kullkolossene ved Kynna, merking av veien ned til den fredete furua og Palskoia.

 10.Valg. Ingen av styremedlemmene hadde meldt om fratredelse, så styret ble gjenvalgt med akklamasjon.

 11.Eventuelt. Det var ikke kommet inn noen saker i forkant. Anne Grethe tok opp saken om Puranslekta som var tatt opp på årsmøtet i fjor. Odd Even Fylling har på forespørsel fra Anne Grethe sagt at han ikke har hatt anledning til å gjøre noe med denne saken pga mye annet arbeid og han ga den fra seg. Anne Grethe kontakter Arne Thobru og hører om han er villig til å se pådenne slekts-saken.

Referent Liv Burud

Nyeste kommentarer

06.10 | 20:24

Her er det massevis med feil som burde rettees opp. Kan gjerne hjelpe til.

17.07 | 07:04

Denne sida likte jeg godt. Det må jo være Bjørg Risberg som har s...

24.06 | 09:19

Jeg gjør oppmerksom på at i artikkelen om Finnskogen... så inngår Søre og ...

30.09 | 06:57

Hei dette er veldig bra skrevet skulle ønske at du kunne ta deg en tur...