Kirkesalen

Hva har skjedd med kirkebygget i Risberget?

Anno Domini 1863. Vi skriver 18. oktober. Folket i Risberget samler seg i 2. etg i den nybygde skolen. Drøye 200 år etter den første bosettning har granda fått sitt eget gudhus. Den nye forsamlingssal (kirkesalen) blev da indviet.

Enkelt innredet med ca. 60 sitteplasser. Det er nok trangt, for kirkeboka beretter også om: Konfirmasjon, 5 barnedåp, kommunion for 91, 2brudevielsler og 2 jordfetelser.

En historisk fest og minnedag. Stor glede over det nye kirkerom - som gjennom tiden er blitt høyt verdsatt og ivaretatt.

Da kirkesalen ble innviet var Nikolai Gerhard Berg sokneprest i Våler.

I 1856 behandler Våler formannskap brev  fra prosten datert 4. juli - som går ut på at det ytes 100 spesidaler og at opplysningsvesenets fond utreder 460 spesier til byggning av skolen. Samlet kostnad for bygget er altså 560 spesidaler. 7 år senere er det ferdig til bruk.

Etter forslag fra Paudor Risberg ble det i 1899 bygget klokkehus på kirka - og tre år senere kom kirkeklokka på plass. Den har en spesiell klang Risbergsklokka: Høytidsklang (G). Når det ringes til Gudstjenste på julaften kan man føle den gode høytidsstemmingen som fyller rom og mennesker.

 Copyright © 2015 Risberget kulturhistoriske forening

Paul Erik Risberg 21.08.2019 20:40

Min bestemor og bestefar ble viet her tidlig på 1900-tallet
Et sted med høytid i veggene.

Nyeste kommentarer

06.10 | 20:24

Her er det massevis med feil som burde rettees opp. Kan gjerne hjelpe til.

17.07 | 07:04

Denne sida likte jeg godt. Det må jo være Bjørg Risberg som har s...

24.06 | 09:19

Jeg gjør oppmerksom på at i artikkelen om Finnskogen... så inngår Søre og ...

30.09 | 06:57

Hei dette er veldig bra skrevet skulle ønske at du kunne ta deg en tur...