Litt om Finnskogen

Finnskogen..

Finnskogen strekker seg langs den norske og svenske siden av riksgrensen. På norsk side er Finnskogen en del av kommunene Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Åmot. Fra Eidskog i sør til Søre og Vestre Trysil som den nordligste del av Finnskogen  går den over 200 km lange Finnskogleden.

I 1600 tallet var Finnskogleden en kommunikasjonsåre for finnene som bosatte seg her på den tid. En del mindre stier knytter seg på selve Finnskogleden. Disse stiene var ferdselsveier ned til bygdene der det var mulig å gjennomføre sine nødvendige ærender.

Disse stiene hadde to navn. Kom man fra bygdene og var på tur mot Finnskogleden, så bli vegen kalt Finnvegen, mens i motsatt retning var navnet kalt Kirkeveien.

Finnskogen består stort sett av skog, og lever opp til begrepet de dype skoger. Flere hundre tjern, sjøer, elver, bekker og åer ligger i det området. På Finnskogen har man ett rikt dyreliv og de vanligste er elg, skogfugl, hare, men ulv, bjørn, gaupe og jerv finnes det her også. Vannene på finnskogen inneholder vanligvis en stor del av ulike fiskeartenet.

Finnskogen et mystikk område med mange opplevelse i naturen..... et sted og ro seg ned

Velkommen til Finnskogen...

Tom Almar Granli 24.06.2021 09:19

Jeg gjør oppmerksom på at i artikkelen om Finnskogen... så inngår Søre og Vestre Trysil som den nordligste del av Finnskogen. Bør korrigeres.

Nyeste kommentarer

06.10 | 20:24

Her er det massevis med feil som burde rettees opp. Kan gjerne hjelpe til.

17.07 | 07:04

Denne sida likte jeg godt. Det må jo være Bjørg Risberg som har s...

24.06 | 09:19

Jeg gjør oppmerksom på at i artikkelen om Finnskogen... så inngår Søre og ...

30.09 | 06:57

Hei dette er veldig bra skrevet skulle ønske at du kunne ta deg en tur...