Velkommen til Risberget i Finnskogen

Risberget kulturhistoriske forening

Referat fra årsmøte 18. august 2019

Tilstede: Arne Lindmoen, Stein Tore Egeberg, Gunhild Grønvold, Nils Hoffmann, Inger Johanne Kristoffersen, Ove Silkoset, Berit Silkoset, Torstein Risberg, Jan Erik Ruud, Karin Ruud, Bjørg Risberg, Gunn Marit Lindmoen, Anne Grethe Risberg Vigeland, Liv Burud.

Velkommen: v/Anne Grethe R. Vigeland

Årsberetningen ble gjennomgått av Anne Grethe R. Vigeland.

Regnskap ble gjennomgått av Anne Grethe R. Vigeland. Godkjent, uten kommentarer.

Vedtektsendring av §5. Ny tekst i først setning: Årsmøtet avholdes siste søndag med kafédrift (siste søndag før skolestart). Godkjent, uten kommentarer.

Valg. Ingen i styret har frasagt seg gjenvalg. Styret gjenvalgt ved akklamasjon.

Planer for kommende år: Videre i 2019, kulturdag. Tema er jakt og jakttradisjoner.

I 2020 er det 75 år siden frigjøringen. Tema blir "grenselosing i Risberget". Ove Silkoset rettet henvendelse til historielaget om også å ta opp dette temaet . Frigjøringen/krigen må markeres i Våler. Ove Silkoset skal i møte med ordfører og kultursjef 19.08.19 ang. temaet. Torstein Risberg sier dette må bringes videre via kultursjef til kultur- og oppvekstutvalget i kommunen. Andre planer: Nytt bokskap med bøker/skrifter fra Risberget som det blir mulig å få låne. Søke vindmølleutbygger om dekning av utgifter til bokskap, (Torstein R.) Gunn Marit Lindmoen mener Finnskogen kultur- og naturpark ønsker å få beskjed om hva som skjer i foreningen.

Innkomne saker: Arbeidern. May Liss Sæterdalen (leder i Våler AP) tar saken opp med kultursjefen. Torstein Risberg sier at AP ikke ønsker å ha lokalet og ønsker heller ikke å benytte noen midler på det. Men – det er spørsmål om det er noen heftelser om huset kan selges? Kunne f.eks. DNT FO (Den norske Turistforening Finnskogen og Omegn) overta? Angående overnatting, så er det også mulig å overnatte på Kynnbrua/festplassen (Bjørg Risberg kommentar).

Andre steder det er mulig å søke støtte er: DNT FO, Statskog, Nærmiljøanlegg (kultursjefen), Portalen (her må det være et konkret tiltak), Sparebanken Grue.

Hvem kan ordne/skaffe gevinster til kulturdagen av våre medlemmer?

Torstein Risberg ga positiv tilbakemelding til innsatsen vi gjør på kaféen.

Ref. Liv Burud

 

Nyeste kommentarer

06.10 | 20:24

Her er det massevis med feil som burde rettees opp. Kan gjerne hjelpe til.

17.07 | 07:04

Denne sida likte jeg godt. Det må jo være Bjørg Risberg som har s...

24.06 | 09:19

Jeg gjør oppmerksom på at i artikkelen om Finnskogen... så inngår Søre og ...

30.09 | 06:57

Hei dette er veldig bra skrevet skulle ønske at du kunne ta deg en tur...