Velkommen til Risberget i Finnskogen

Risberget kulturhistoriske forening

REFERAT FRA ÅRSMØTET 16. AUGUST 2020

Tilstede: Stein Tore Egeberg, Gunhild Grønvold, Odd Even Fylling, Gunn Marit Lindmoen, Bjørg Risberg, Anne Grethe R. Vigeland, Liv L. Burud. Nils Hoffmann kom senere.

Anne Grethe åpnet med å ønske velkommen til medlemmer og styret.

Årsberetningen ble lest av Anne Grethe. Gunn Marit kom med følgende merknad: Gunn Marit mente at foreningens medlemskap i «Skogfinske interesser i Norge» bør være med i årsberetningen. Vedtatt.

Regnskap ble gjennomgått av Anne Grethe med følgende merknader: Anne Grethe informerte om Tono`s etterslep fra 2017. Liv informerte om poster fra Risberget Vilt og Utmarkslag og Risberget Skogsveier med til sammen kr. 3000,- Disse er styrehonorar som et medlem har gitt til vår forening og ikke en gave fra nevnte foreninger. Dette må komme som merknad. Regnskapet godkjent.

Kontingenten er satt til kr. 100,- også neste år. Dette er i samsvar med foreningens aktivitet til medlemmene. Følgende ble kommentert og blir tatt til følge: Det blir informert om betalingsfrist når informasjon om medlemskontingent for nytt år blir sendt. Purre etter fristens utløp med en ny henstilling om fremdeles å være medlem. Sende brev med giro til de medlemmene som ikke har epost.

Vedtekter. Styret ser på teksten i formålsparagrafen. Noe er sluttført. Skal den da revideres?

Valg av styre. Ingen har frasagt seg gjenvalg. Styret gjenvalgt ved akklamasjon.

Framdriftsplan. Kulturdag. Anne Grethe sender søknad til kommunelegen/smittevernlegen. Det var flere innlegg fra årsmøtets deltakere om å avlyse. Forslag om å utsette programmet til neste år.

Kan vi ha en markering på 10 årsjubileet til foreningen i 2022? Her kan vi få inn noe om utviklingen til foreningen. Styret ser videre på denne saken. Våler har for øvrig også jubileum i 2022.

Under Innkomne forslag tar Odd Even Fylling opp boka om «Puran-slekta». Den trenger en revidering da det er utallige feil i boka og det har kommet til flere generasjoner etter at boka ble utgitt. Styret setter ned en komité som skal se på dette arbeidet. Odd Even Fylling fikk mandat til å kontakte følgende og høre om de kunne være med i en redaksjonskomité: Kjell Siljuberg, Arild Kompelien, Arne Thobru, Trond S. Paulsen. Han holder Anne Grethe (leder) underrettet om framdrift.

Møtet avsluttet kl. 1745.

Referent Liv Burud

Nyeste kommentarer

06.10 | 20:24

Her er det massevis med feil som burde rettees opp. Kan gjerne hjelpe til.

17.07 | 07:04

Denne sida likte jeg godt. Det må jo være Bjørg Risberg som har s...

24.06 | 09:19

Jeg gjør oppmerksom på at i artikkelen om Finnskogen... så inngår Søre og ...

30.09 | 06:57

Hei dette er veldig bra skrevet skulle ønske at du kunne ta deg en tur...