Velkommen til Risberget i Finnskogen

Risberget kulturhistoriske forening

Referat fra årsmøtet, 19. august 2018

Tilstede:

Ove Silkoset, Berit Silkoset,

Karin Ruud, Gunhild Grønvold, Odd Even Fylling, Anne Grethe R. Vigeland, Bjørg Risberg, Nils Hoffman, Pål Vigeland, Ragnhild Nordby og Liv Burud.

Agenda:

1.Styreleder Anne Grethe ønsket velkommen.

Årsmøtet skal heretter avholdes medio august. Vedtektene m

å endres.

2.Innkommen sak

fra Bjørn C. Risberg:

Skal RKF overta Arbeidern?

Det ble opprettet en arbeidsgruppe, Gunhild og Odd Even blir med.

Hvor mye koster driften av Arbeidern?

Ove stilte spørsmål angående driften av huset.

Våre midler bør brukes på eksisterende benyttede bygninger.

Anne Grethe ser at RKF skal kunne trenge et sted til alle våre saker og et sted å ha møter.

Odd Even støtter opprettelse av en arbeids-/prosjektgruppe.

Kan noen fra DNT Finnskogen være med siden de ønsker overnattingssted i Risberget?

Ove vil vite hva det skal brukes til? Hvem skal drifte det?

Prosjektgruppa skal gi et innspill til styret om drifting, kostnader, eierforhold etc.

Konkurranse mellom bruk av «felles-bygningene» i bygda.

3.Anne Grethe leste oppårsberetningen

(Den sendes ut sammen med referat fra årsmøtet,

siden denne ikke hadde kommet med på innkallingen). Årsrapporten ble godkjent med tilføyelse: Etter besøk på gravlunden, gikk turen til den

første skogfinske bosetningeniRisberget

med Trond Burud som guide.

Regnskapet

ble sett gjennom. Ingen kommentarer.

4.Kulturdag

15. september kl. 13-16.

Tømmerfløting, foredrag ved Trond Burud.

Natursti med praktiske oppgaver for små og store, ca. 15 poster. Premie til de 3 beste.

Bjørg har kontakt med flere personer ang. aktiviteter ute.

En person på vestsiden i Våler som lager figurer/sopper i tre, Gunhild spør om hun vil stille ut dette.

Kafé. Elghakk, kaker og kaffe/te/saft. Arbeidsutvalget har ansvaret.

Bjørg lager program og sender til Ove som legger det ut til medlemmer. Han lager også

plakat.

Styret og de som har fått beskjed om det, møter kl. 1100.

Vi trenger gevinster til loddtrekningen fra medlemmene.

Gunhild ordner med 2 fruktkurver.

Anne Grethe spør medlemmene om hjelp til «forefallende».

5.Kaféen.

Mindre inntekt enn foregående år pga. deling av helgene mellom idrettslaget og

arbeidsutvalget.

Ønsker vi å fortsette med kafé?

Vi takker de medlemmene som stilte opp og hjalp til på kaféen i sommer.

6.Veien videre

Finne noe mer

info om de ulike grenene av slekta «vår».

Ha en dag/helg under kaféen hvor èn kan komme og hjelpe til med å finne fram i

«slektsarkivet».

Lage motti og flesk ute på en av de første helgene (før de starter i Gravberget).

Fotoutstilling med mulighet for digi

talisering av bilder.

Våler historielag har flyfoto for Våler, er Risberget med?

Styret tar fatt på og ser hvordan dette kan organiseres.

7.Medlemskontingent.

Kr. 100,-

pr. person i dag, forblir uforandret.

Ha årskontingent som følger kalenderen

(01.01.31.12)

8.Valg.

Ingen har frasagt seg verv. Ingen nye forslag. Styret fortsetter.

Vi har fått epostadresse:

Referat skrevet av Liv, 27. 08.18

Nyeste kommentarer

06.10 | 20:24

Her er det massevis med feil som burde rettees opp. Kan gjerne hjelpe til.

17.07 | 07:04

Denne sida likte jeg godt. Det må jo være Bjørg Risberg som har s...

24.06 | 09:19

Jeg gjør oppmerksom på at i artikkelen om Finnskogen... så inngår Søre og ...

30.09 | 06:57

Hei dette er veldig bra skrevet skulle ønske at du kunne ta deg en tur...